Hoogbegaafde Volwassenen en Kinderen
HP Psychologe Brussel, Waals-Brabant, Luik
cgPlan du sitecd
search_left
 

Zoals de talrijke facetten van een diamant is intelligentie van personen met potentieel hoogbegaafdheid maar een deel van hun kenmerken. 

Intelligentie kan zelfs totaal afgeremd worden bij sommigen. 

Volgens het theoretisch persoonlijkheids- en ontwikkelingsmodel van Dabrowski, zijn er 5 punten die belangrijk zijn bij het evalueren van de persoonlijkheid van personen met hoog potentieel: hyper-stimuleerbaarheid

 

  1. Intellectuele hyperstimuleerbaarheid
  2. Emotionele hyperstimuleerbaarheid
  3. Hyperstimuleerbaarheid van de verbeeldingskracht
  4. Psychomotrische stimuleerbaarheid
  5. Hyperstimuleerbaarheid van de zintuigen

Deze 5 punten worden beïnvloed door erfelijkheid, het milieu maar ook door motivatie. 

Intellectuele hyperstimuleerbaarheid
Vign_courbe_de_Gauss

Meestal wordt het idee "ik ben hoogbegaafd" afgewezen omdat de personen zich niet intelligent voelen. 

We zouden dagenlang kunnen praten over wat intelligentie eigenlijk is!

Deze intellectuele hyperstimuleerbaarheid bij personen met een hoog potentieel is vooral een behoefte om zinvol te begrijpen, te weten, te leren,...

Sommigen hoogbegaafden zouden graag de "off-knop" willen vinden, ze kunnen niet ophouden met denken, het is voor hen ook moeilijk om in slaap te vallen. 

Het is niet nodig om 4 talen te praten of om een genie te zijn in wiskunde om hoogbegaafd te zijn!


Emotionele hyperstimuleerbaarheid
Vign_colere
Personen met een hoog potentieel zijn heel gevoelig. 

Sommigen hebben zoveel geleden aan deze hyper-gevoeligheid dat zij verdedigingsmechanismen hebben opgebouwd.  Zij hebben zich zodanig afgeschermd dat ze niets meer voelen.

Deze gevoeligheid kan zich zelf veranderen in kwetsbaarheid.  

Potentieel hoogbegaafde kinderen kunnen het moeilijk hebben als een woord slecht begrepen of opgenomen wordt. 

Zowel de volwassenen, de kinderen als de tieners kunnen het moeilijk hebben bij het beheren van gevoelens van woede, angst, droefheid of zelfs vreugde.

Alles is te veel!

Hyperstimuleerbaarheid van de verbeeldingskracht
Vign_imagination

Potentieel hoogbegaafden hebben veel gevoel voor humor die vaak slecht kan begrepen worden door de omgeving.  

HP humor is anders dan bij niet-hoogbegaafden, zij hebben veel innovatieve ideeën.

Ze zijn heel creatief maar deze creativiteit is niet altijd gelinkt aan kunst: wiskunde kan op een creatieve manier toegepast worden.

 

Psychomotrische stimuleerbaarheid
Vign_hyperactif

De hersenactiviteit is voortdurend.  We spreken dan over tachypsychisme.  Sommige HP-kinderen zijn hyper-dynamisch en veel krijgen dan ook een verkeerde diagnose van hyperactiviteitstoornis.  HP's zijn meestal impulsief. 

Hyperstimuleerbaarheid van de zintuigen
Vign_5_sens

Hyperesthesie: de zintuigen zijn meer ontwikkeld.

HPs hebben hyper ontwikkelde zintuigen. 

Sommigen hebben maar één zintuig die hyper ontwikkeld is. Sommigen geen enkele.  Dit kan verschillen van persoon tot persoon. 

Een HP kind kan bijvoorbeeld voortdurend hyper-gestimuleerd zijn door het lawaai van de andere kinderen op school of door het hard licht van tl-lampen. 

Het kind kan hieronder verschrikkellijk lijden, de volwassene kan het ook moeilijk hebben op het werk in open-space.

Relaxeau©2010-2013
Hoog potentieel
Créer un site avec WebSelf